Ms. Qian Yu

Tel: +86 10 58221177-614

Email: qianyu@ctma.net

 

Mr. Ouyang Chunhui

Tel: +86 10 85229831

Email: ouyangchunhui@ccpittex.com